Regulamin sklepu

PlanetaMC.pl

04 lipca 2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 1.1 Korzystanie z serwera Minecraft jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania serwera Minecraft PlanetaMC.pl.

§ 1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

§ 1.4 Zabronione jest kopiowanie wszelkich rzeczy stworzonych na potrzeby serwera.

§ 2 Administracja

§ 2.1 Właścicielem serwera jest CrazyWorldPL.

§ 2.2 Za „administratora” uważa się osobę, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji lub została powołana przez właściciela serwera.

§ 2.3 Właściciel ma prawo do odebrania rangi użytkownikowi bez podania powodu.

§ 2.4 Decyzja właściciela jest niepodważalna.

§ 2.5 Administracja ma prawo wyrzucić lub zbanować użytkownika na serwerze, jeżeli użytkownik będzie działał na szkodę serwera, inaczej niż napisano w regulaminie.

§ 2.6 Administrator jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków na serwerze i być na bieżąco z regulaminem panującym na nim.

§ 2.7 Administrator musi znać regulamin i go przestrzegać. Powinien świecić przykładem, być osobą: kulturalną, pomocną, opanowaną, zrównoważoną, obiektywną w podejmowanych działaniach.

§ 2.8 Zadaniem administracji jest czuwanie nad bezpieczeństwem innych użytkowników i dbanie o utrzymanie poziomu serwera.

§ 2.9 Administracja ma prawo do kontrolowania gry na serwerze, a przede wszystkim pilnowania przestrzegania regulaminu.

§ 2.10 Administrator jest zobowiązany do podania jasnego i konkretnego powodu podczas nadawania kary na użytkownika.

§ 2.11 Administrator nie jest wróżką – nie musi spełniać zachcianek użytkownika.

§ 3 Rangi

§ 3.1 Użytkownik, rejestrując się na serwerze, otrzymuje rangę „Gracz”.

§ 3.2 Na serwerze wyróżniamy typy rang:

§ 3.2.1 Domyślna (Gracz)

§ 3.2.2 Dodatkowa (VIP, SVIP)

§ 3.2.3 Administracyjna (Helper, Moderator, Administrator, Właściciel)

§ 3.3 Rangę „dodatkową” można zakupić za tokeny, które można zdobyć m.in. w evencie, różnych wydarzeniach, zakupić w sklepie serwerowym lub mogą zostać przydzielone przez administrację po zaakceptowaniu przez właściciela.

§ 3.4 W przypadku naruszenia regulaminu użytkownik może utracić dostęp do swoich rang oraz uprawnień.

§ 3.5 Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia serwera, co może wynikać z zapowiedzianej wcześniej nowej edycji serwera bądź całkowitego usunięcia trybu wynikającego z braku zainteresowania/aktywności. Użytkownikowi w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za zamówione usługi.

§ 4 Ogólne zasady serwera Minecraft

§ 4.1 Rejestracja na serwerze jest i będzie bezpłatna.

§ 4.2 Każdy, kto widzi osobę łamiącą regulamin ma obowiązek zgłosić to administracji.

§ 4.3 Na chacie globalnym zabrania się:

§ 4.3.1 Floodowania

§ 4.3.2 Omijania cenzury

§ 4.3.3 Spamowania

§ 4.3.4 Stosowania wulgaryzmów

§ 4.3.5 Żebrania

§ 4.3.6 Podrabiania wiadomości

§ 4.3.7 Prowokowania

§ 4.3.8 Wysyłania wiadomości zawierających tzw. screamery i spam

§ 4.4 Użytkownik ma możliwość rejestracji tylko 1 konta, jeśli z jednego adresu IP korzysta więcej niż jedna osoba użytkownik, powinien bezwzględnie zgłosić ten fakt administracji, inaczej zostanie to potraktowane jako multikonto.

§ 4.5 Zabrania się tworzenia multikont mających na celu ominięcie kary nadanej na serwerze lub ułatwienie rozgrywki.

§ 4.6 Zabronione jest poniżanie użytkowników na serwerze oraz wpływanie na ich godność osobistą.

§ 4.7 Zabronione jest okradanie, oszukiwanie innych osób, szerzenie nieprawdziwych/mylących informacji, które mogą być użyte w celu własnej korzyści lub dowartościowania się.

§ 4.8 Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji może skutkować karą.

§ 4.9 Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.

§ 4.10 Zabrania się reklamowania innych serwisów przez użytkowników.

§ 4.11 Zabrania się prób wyłudzenia informacji, włamania na konto oraz wszelkich innych metod wyłudzania własności.

§ 4.12 Zabrania się spiskowania i szerzenia nienawiści wobec użytkowników, serwera lub kogokolwiek innego.

§ 4.13 Wskazane jest stosowanie się do właściwych zasad samozachowawczych oraz wykazywanie się odpowiednią kulturą osobistą.

§ 4.14 Zabrania się rejestracji/logowania na konta przez proxy/VPN, a także innych urządzeń pozwalających ukryć jego prawdziwe połączenie.

§ 4.15 Zabrania się stosowania wulgarnych, obraźliwych, promujących inne serwisy nicków.

§ 4.16 Zabrania się celowego wpływania na działanie i wydajność serwera i wykorzystywania błędów. Wynagradzamy za przydatne w tej sprawie informacje.

§ 4.17 Negatywne opinie o serwerze powinny być pisane we własnej osobie, powinny być również poprzedzone argumentami. Będziemy wdzięczni za wysłanie takiej opinii do nas – pomoże to w rozwoju serwera.

§ 4.18 W razie jakichkolwiek problemów użytkownik ma prawo zgłosić się o pomoc do administracji. W przypadku użycia wulgaryzmów bądź pisania nic niewnoszących próśb (spamu) administracja ma prawo zignorować wiadomość.

§ 4.19 Zabrania się wywyższania i dyskryminowania innych osób. Każdy, niezależnie od posiadanej rangi, wyznawanej religii, płci, jest równy innym.

§ 4.20 Zabrania się handlu dobrami wirtualnymi poza serwerem i jego mechanikami, dotyczy to także dostępu do konta. Każda taka próba skutkować będzie blokadą konta i jego usunięciem.

§ 4.21 Każdy administrator bądź osoba z inną rangą mająca możliwość nadania kar, ma prawo do ukarania każdego użytkownika, który postępuje wbrew założeniom serwera. Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości.

§ 4.22 Serwer może zostać w dowolnym momencie zrestartowany, wyłączony, zmieniony lub może wystartować jego nowa edycja – w takich sytuacjach nie przysługują żadne rekompensaty dot. posiadanych przedmiotów, czy też rang (wyjątkiem są rangi zakupione/otrzymane bezterminowo). W przypadku nowej edycji rangi czasowe zostaną zresetowane do punktu zamknięcia poprzedniej edycji.

§ 4.23 Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty na serwerze i nie ma obowiązku ich zwrotu, jeśli nie wynikło to z winy serwera.

§ 4.24 Zabrania się korzystania ze wspomagaczy ułatwiających rozgrywkę (tzw. cheaty).

§ 4.25 W przypadku rejestracji na koncie premium nie posiadając go, właściciel nie ma prawa przejąć tego konta. Jest to serwer non premium.

§ 4.26 Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki.

§ 4.27 Zabrania się upubliczniania danych osobowych bez zgody użytkownika.

§ 4.28 Zabrania się szerzenia wiadomości propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

§ 4.29 Zabrania się korzystania z modyfikacji umożliwiających pobranie mapy lub jakichkolwiek nieudostępnionych zasobów serwera.

§ 5 Zasady poszczególnych trybów

§ 5.1 Creative

§ 5.1.1 Zabrania się proszenia o działki.

§ 5.1.2 Zabrania się budowania obiektów, które naruszają dobre obyczaje.

§ 5.1.3 Zabrania się przedstawiania wulgarnych treści w swoich budowlach.

§ 5.1.4 W przypadku blokady konta użytkownika, jego działki i zapisane postępy mogą zostać bezpowrotnie usunięte.

§ 5.1.5 Zabrania się budowania na swoich działkach mechanizmów i budowli, które obciążają serwer lub utrudniają grę innym.

§ 5.1.6 Zabrania się nadawania obraźliwych oraz wulgarnych nazw przedmiotom.

§ 5.1.7 Zabrania się używania programów tworzących przedmioty niemożliwe do otrzymania na serwerze.

§ 5.1.8 Zabrania się kopiowania czyichś budowli.

§ 5.1.9 Zabrania się niszczenia czyichś budowli wbrew właścicielowi działki.

§ 6 Eventy

§ 6.1 Jeżeli administracja zezwoli, może pojawić się event. Eventy mogą być z góry zapowiedziane lub też zrobione spontanicznie.

§ 6.2 Podczas eventu należy wykonywać polecenia administracji.

§ 6.3 Za niestosowanie się do poleceń można zostać wykluczonym przez osoby prowadzące.

§ 6.4 Event „sponsorowany” może przeprowadzić osoba od moderatora wzwyż lub osoba do tego powołana.

§ 6.5 Za event sponsorowany uważa się taki, którego nagrody są fundowane przez administrację.

§ 7 Postanowienia końcowe

§ 7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2021 r..