Regulamin serwera Minecraft

PlanetaMC.pl

17 listopada 2019r.

§1 Postanowienia ogólne

§1.1 Korzystanie z serwera Minecraft jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania serwera minecraft PlanetaMC.pl.

§1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

§1.4 Zabronione jest kopiowanie wszelkich rzeczy stworzonych na potrzeby serwera.

§2 Administracja

§2.1 Właścicielem serwera jest CrazyWorldPL.

§2.2 Za „administratora” uważa się osobę, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji lub została powołana przez właściciela serwera.

§2.3 Właściciel ma prawo do odebrania rangi użytkownikowi bez podania powodu.

§2.4 Decyzja właściciela jest niepodważalna.

§2.5 Administracja ma prawo wyrzucić lub zbanować użytkownika na serwerze, jeżeli użytkownik będzie działał na szkodę serwera, inaczej niż napisano w regulaminie.

§2.6 Administrator jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków na serwerze i być na bieżąco z regulaminem panującym na nim.

§2.7 Administrator musi znać regulamin i go przestrzegać. Powinien świecić przykładem, być osobą: kulturalną, pomocną, opanowaną, zrównoważoną, obiektywną w podejmowanych działaniach.

§2.8 Administrator nie jest zobowiązany do tłumaczenia się ze swoich działań, chyba że wymaga tego od niego właściciel.

§2.9 Zadaniem administracji jest czuwanie nad bezpieczeństwem graczy i dbanie o utrzymanie poziomu serwera.

§2.10 Administracja ma prawo do kontrolowania gry na serwerze, a przede wszystkim pilnowania przestrzegania regulaminu.

§2.11 Administrator jest zobowiązany do podania jasnego i konkretnego powodu podczas nadawania kary na użytkownika.

§2.12 Administrator nie jest wróżką – nie musi spełniać zachcianek graczy.

§3 Rangi

§3.1 Użytkownik rejestrując się na serwerze otrzymuje rangę „Gracz”.

§3.2 Na serwerze wyróżniamy typy rang:

§3.2.1 Domyślna (Gracz)

§3.2.2 Dodatkowa (VIP, SVIP)

§3.2.3 Administracyjna (Helper, Moderator, Administrator, Właściciel)

§3.3 Rangę „dodatkową” można zakupić za tokeny które można zdobyć w evencie, różnych wydarzeniach, za szczególną pomoc dla serwera lub zakupić w sklepie serwerowym pod adresem: https://sklep.planetamc.pl

§3.4 W przypadku naruszenia regulaminu użytkownik może utracić dostęp do swoich rang oraz uprawnień.

§3.5 Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia serwera co może wynikać z zapowiedzianej wcześniej nowej edycji serwera, bądź całkowitego usunięcia trybu wynikającego z braku zainteresowania/aktywności. Graczowi w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za zamówione usługi.

§4 Ogólne zasady serwera Minecraft

§4.1 Rejestracja na serwerze jest i będzie bezpłatna.

§4.2 Każdy kto widzi osobę łamiącą regulamin ma obowiązek zgłosić to administracji.

§4.3 Na chacie globalnym zabrania się:

§4.3.1 Floodowania

§4.3.2 Omijania cenzury

§4.3.3 Spamowania

§4.3.4 Stosowania wulgaryzmów

§4.3.5 Żebrania

§4.3.6 Podrabiania wiadomości

§4.3.7 Prowokowania

§4.3.8 Wysyłania wiadmości zawierających tzw. "screamery" i "spam"

§4.4 Użytkownik ma możliwość rejestracji tylko 1 konta(z wyłączeniem serwera creative), jeśli z jednego adresu IP korzysta więcej niż jedna osoba użytkownik powinien bezwzględnie zgłosić ten fakt administracji, inaczej zostanie to potraktowane jako multikonto.

§4.5 Zabrania się tworzenia multikont mających na celu ominięcie kary nadanej na serwerze.

§4.6 Zabronione jest poniżanie graczy jak i administracji na serwerze, oraz wpływanie na ich godność osobistą.

§4.7 Zabronione jest okradanie, oszukiwanie innych osób, szerzenie nieprawdziwych/mylących informacji, które mogą być użyte w celu własnej korzyści lub dowartościowania się.

§4.8 Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji może skutkować karą.

§4.9 Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.

§4.10 Nie zezwalamy na reklamowanie innych serwerów przez użytkowników. Taka osoba dostaje blokadę na konta jak i IP.

§4.11 Zakazane są próby: wyłudzenia informacji, włamania na konto, oraz wszelkie inne metody wyłudzania własności.

§4.12 Spiskowanie i szerzenie nienawiści wobec graczy, serwera lub kogokolwiek innego karzemy ostrzeżeniem, w najgorszym przypadku blokadą konta.

§4.13 Wskazane jest stosowanie się do właściwych zasad samozachowawczych, oraz wykazywanie się odpowiednią kulturą osobistą.

§4.14 Użytkownikowi zabrania się rejestracji/logowania na konta przez proxy/VPN, a także innych urządzeń pozwalających mu ukryć jego prawdziwe połączenie.

§4.15 Zabrania się stosowania wulgarnych, obraźliwych, promujących inne strony/serwery nicków.

§4.16 Celowe lagowanie serwera, wykorzystywanie błędów karane jest wyczyszczeniem konta, tymczasową lub permanentną blokadą w zależności od wielkości problemu. Wynagradzamy za przydatne w tym temacie informacje.

§4.17 Negatywne opinie o serwerze powinny być pisane we własnej osobie, powinny być również poprzedzone argumentami. Będziemy wdzięczni za wysłanie takiej opinii do nas – pomoże to nam w rozwoju serwera.

§4.18 W razie jakichkolwiek problemów gracz ma prawo zgłosić się o pomoc do administracji. W przypadku uzycia wulgaryzmów bądź pisania nic nie wnoszących próśb (spamu) administracja ma prawo zignorować wiadomość.

§4.19 Każdy gracz, niezależnie od posiadanej rangi, jest równy innym. Nie powinien się wywyższać, podszywać pod administrację czy też wykorzystywać ewentualnych koneksji w administracji.

§4.20 Zabroniony jest dobrami wirtualnymi poza serwerem i jego mechanikami - dotyczy to także dostępu do konta czy handlu całymi kontami. Każda taka próba skutkować będzie blokadą konta i jego usunięciem.

§4.21 Każdy administrator, bądź osoba z inną rangą mająca możliwość nadania kar, ma prawo do ukarania każdego gracza, który postępuje wbrew założeniom serwera. Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości.

§4.22 Serwer może zostać w dowolnym momencie zrestartowany, wyłączony, zmieniony lub może wystartować jego nowa edycja – w takich sytuacjach nie przysługują żadne rekompensaty dot.posiadanych przedmiotów czy rang (wyjątkiem są rangi zakupione/otrzymane dożywotnio). W przypadku nowej edycji, rangi czasowe zostaną zresetowane do punktu zamknięcia poprzedniej edycji.

§4.23 Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty na serwerze i nie ma obowiązku ich zwrotu, chyba że wynikło to z winy serwera.

§4.24 Zabrania się korzystania ze wspomagaczy ułatwiających rozgrywkę typu: Wurst, Fastbreak, Macro, Huzuni (tzw. Cheaty).

§4.25 W przypadku rejestracji na koncie premium nie posiadając go, właściciel nie ma prawa przejąć tego konta. Jest to serwer non premium.

§4.26 Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki (w tym teleportacji, prośby o przedmioty/rangi, zmiany trybu gry etc.).

§4.27 Zabrania się upubliczniania danych osobowych bez zgody użytkownika.

§4.28 Zabrania się szerzenia wiadomości propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,wyznaniowych.

§4.29 Zabrania się korzystania z modyfikacji umożliwiających pobieranie mapy (w tym World Downloader itp.).

§5 Zasady poszczególnych trybów

§5.1 Creative

§5.1.1 Zakaz proszenia o działki.

§5.1.2 Zakaz budowania obiektów, które naruszają dobre obyczaje.

§5.1.3 Zabrania się przedstawiania wulgarnych treści w swoich budowlach.

§5.1.4 W przypadku gdy gracz ma bana, jego działki mogą zostać bezpowrotnie usunięte.

§5.1.5 Zakazane jest budowanie na swoich działkach mechanizmów i budowli, które obciążają serwer lub utrudniają grę innym.

§5.1.6 Zakaz nadawania obraźliwych oraz wulgarnych nazw przedmiotom.

§5.1.7 Zakaz używania programów tworzących przedmioty niemożliwe do otrzymania na serwerze (w tym potki/itemy zabijające na gm1 etc.).

§5.1.8 Zabrania się kopiowania czyichś budowli.

§5.1.9 Zabrania się niszczenia czyichś budowli wbrew właściciela działki.

§6 Eventy

§6.1 Jeżeli administracja zezwoli, może pojawić się event. Eventy mogą być z góry zapowiedziane lub nie.

§6.2 Podczas eventu należy wykonywać polecenia administracji.

§6.3 Za nie wykonywanie poleceń można zostać wykluczonym z eventu.

§6.4 Event „sponsorowany” może przeprowadzić osoba od moderatora wzwyż lub osoba do tego powołana.

§6.5 Za event sponsorowany uważa się taki którego nagrody funduje administracja (działki, itemy, rangi etc.).

§7 Postanowienia końcowe

§7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2019r.

§7.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany, korekty regulaminu w każdym momencie i bez poinformowania o tym użytkowników.