Regulamin serwera Minecraft

PlanetaMC.pl

17 listopada 2019

§ 1 Postanowienia ogólne


§ 1.1 Korzystanie z serwera Minecraft jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania serwera minecraft PlanetaMC.pl.

§ 1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

§ 1.4 Zabronione jest kopiowanie wszelkich rzeczy stworzonych na potrzeby serwera.

§ 2 Administracja


§ 2.1 Właścicielem serwera jest CrazyWorldPL.

§ 2.2 Za „administratora” uważa się osobę, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji lub została powołana przez właściciela serwera.

§ 2.3 Właściciel ma prawo do odebrania rangi użytkownikowi bez podania powodu.

§ 2.4 Decyzja właściciela jest niepodważalna.

§ 2.5 Administracja ma prawo wyrzucić lub zbanować użytkownika na serwerze, jeżeli użytkownik będzie działał na szkodę serwera, inaczej niż napisano w regulaminie.

§ 2.6 Administrator jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków na serwerze i być na bieżąco z regulaminem panującym na nim.

§ 2.7 Administrator musi znać regulamin i go przestrzegać. Powinien świecić przykładem, być osobą: kulturalną, pomocną, opanowaną, zrównoważoną, obiektywną w podejmowanych działaniach.

§ 2.8 Administrator nie jest zobowiązany do tłumaczenia się ze swoich działań, chyba że wymaga tego od niego właściciel.

§ 2.9 Zadaniem administracji jest czuwanie nad bezpieczeństwem graczy i dbanie o utrzymanie poziomu serwera.

§ 2.10 Administracja ma prawo do kontrolowania gry na serwerze, a przede wszystkim pilnowania przestrzegania regulaminu.

§ 2.11 Administrator jest zobowiązany do podania jasnego i konkretnego powodu podczas nadawania kary na użytkownika.

§ 2.12 Administrator nie jest wróżką – nie musi spełniać zachcianek graczy.

§ 3 Rangi


§ 3.1 Użytkownik rejestrując się na serwerze otrzymuje rangę „Gracz”.

§ 3.2 Na serwerze wyróżniamy typy rang:

 • Domyślna (Gracz)
 • Dodatkowa (VIP, SVIP)
 • Administracyjna (Helper, Moderator, Administrator, Właściciel)

§ 3.3 Rangę „dodatkową” można zakupić za tokeny które można zdobyć w evencie, różnych wydarzeniach, za szczególną pomoc dla serwera lub zakupić w sklepie serwerowym pod adresem: https://sklep.planetamc.pl

§ 3.4 W przypadku naruszenia regulaminu użytkownik może utracić dostęp do swoich rang oraz uprawnień.

§ 3.5 Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia serwera co może wynikać z zapowiedzianej wcześniej nowej edycji serwera, bądź całkowitego usunięcia trybu wynikającego z braku zainteresowania/aktywności. Graczowi w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za zamówione usługi.

§ 4 Ogólne zasady serwera Minecraft


§ 4.1 Rejestracja na serwerze jest i będzie bezpłatna.

§ 4.2 Każdy kto widzi osobę łamiącą regulamin ma obowiązek zgłosić to administracji.

§ 4.3 Na chacie globalnym zabrania się:

 • Floodowania
 • Omijania cenzury
 • Spamowania
 • Stosowania wulgaryzmów
 • Żebrania
 • Podrabiania wiadomości
 • Prowokowania
 • Wysyłania wiadmości zawierających tzw. "screamery" i "spam"

§ 4.4 Użytkownik ma możliwość rejestracji tylko 1 konta(z wyłączeniem serwera creative), jeśli z jednego adresu IP korzysta więcej niż jedna osoba użytkownik powinien bezwzględnie zgłosić ten fakt administracji, inaczej zostanie to potraktowane jako multikonto.

§ 4.5 Zabrania się tworzenia multikont mających na celu ominięcie kary nadanej na serwerze.

§ 4.6 Zabronione jest poniżanie graczy jak i administracji na serwerze, oraz wpływanie na ich godność osobistą.

§ 4.7 Zabronione jest okradanie, oszukiwanie innych osób, szerzenie nieprawdziwych/mylących informacji, które mogą być użyte w celu własnej korzyści lub dowartościowania się.

§ 4.8 Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji może skutkować karą.

§ 4.9 Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.

§ 4.10 Nie zezwalamy na reklamowanie innych serwerów przez użytkowników. Taka osoba dostaje blokadę na konta jak i IP.

§ 4.11 Zakazane są próby: wyłudzenia informacji, włamania na konto, oraz wszelkie inne metody wyłudzania własności.

§ 4.12 Spiskowanie i szerzenie nienawiści wobec graczy, serwera lub kogokolwiek innego karzemy ostrzeżeniem, w najgorszym przypadku blokadą konta.

§ 4.13 Wskazane jest stosowanie się do właściwych zasad samozachowawczych, oraz wykazywanie się odpowiednią kulturą osobistą.

§ 4.14 Użytkownikowi zabrania się rejestracji/logowania na konta przez proxy/VPN, a także innych urządzeń pozwalających mu ukryć jego prawdziwe połączenie.

§ 4.15 Zabrania się stosowania wulgarnych, obraźliwych, promujących inne strony/serwery nicków.

§ 4.16 Celowe lagowanie serwera, wykorzystywanie błędów karane jest wyczyszczeniem konta, tymczasową lub permanentną blokadą w zależności od wielkości problemu. Wynagradzamy za przydatne w tym temacie informacje.

§ 4.17 Negatywne opinie o serwerze powinny być pisane we własnej osobie, powinny być również poprzedzone argumentami. Będziemy wdzięczni za wysłanie takiej opinii do nas – pomoże to nam w rozwoju serwera.

§ 4.18 W razie jakichkolwiek problemów gracz ma prawo zgłosić się o pomoc do administracji. W przypadku uzycia wulgaryzmów bądź pisania nic nie wnoszących próśb (spamu) administracja ma prawo zignorować wiadomość.

§ 4.19 Każdy gracz, niezależnie od posiadanej rangi, jest równy innym. Nie powinien się wywyższać, podszywać pod administrację czy też wykorzystywać ewentualnych koneksji w administracji.

§ 4.20 Zabroniony jest dobrami wirtualnymi poza serwerem i jego mechanikami - dotyczy to także dostępu do konta czy handlu całymi kontami. Każda taka próba skutkować będzie blokadą konta i jego usunięciem.

§ 4.21 Każdy administrator, bądź osoba z inną rangą mająca możliwość nadania kar, ma prawo do ukarania każdego gracza, który postępuje wbrew założeniom serwera. Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości.

§ 4.22 Serwer może zostać w dowolnym momencie zrestartowany, wyłączony, zmieniony lub może wystartować jego nowa edycja – w takich sytuacjach nie przysługują żadne rekompensaty dot.posiadanych przedmiotów czy rang (wyjątkiem są rangi zakupione/otrzymane dożywotnio). W przypadku nowej edycji, rangi czasowe zostaną zresetowane do punktu zamknięcia poprzedniej edycji.

§ 4.23 Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty na serwerze i nie ma obowiązku ich zwrotu,chyba że wynikło to z winy serwera.

§ 4.24 Zabrania się korzystania ze wspomagaczy ułatwiających rozgrywkę typu: Wurst, Fastbreak, Macro, Huzuni (tzw. Cheaty).

§ 4.25 W przypadku rejestracji na koncie premium nie posiadając go, właściciel nie ma prawa przejąć tego konta. Jest to serwer non premium.

§ 4.26 Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki (w tym teleportacji, prośby o przedmioty/rangi, zmiany trybu gry etc.).

§ 4.27 Zabrania się upubliczniania danych osobowych bez zgody użytkownika.

§ 4.28 Zabrania się szerzenia wiadomości propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,wyznaniowych.

§ 4.29 Zabrania się korzystania z modyfikacji umożliwiających pobieranie mapy (w tym World Downloader itp.).

§ 5 Zasady poszczególnych trybów


§ 5.1 Creative

 • Zakaz proszenia o działki.
 • Zakaz budowania obiektów, które naruszają dobre obyczaje.
 • Zabrania się przedstawiania wulgarnych treści w swoich budowlach.
 • W przypadku gdy gracz ma bana, jego działki mogą zostać bezpowrotnie usunięte.
 • Zakazane jest budowanie na swoich działkach mechanizmów i budowli, które obciążają serwer lub utrudniają grę innym.
 • Zakaz nadawania obraźliwych oraz wulgarnych nazw przedmiotom.
 • Zakaz używania programów tworzących przedmioty niemożliwe do otrzymania na serwerze (w tym potki/itemy zabijające na gm1 etc.).
 • Zabrania się kopiowania czyichś budowli.
 • Zabrania się niszczenia czyichś budowli wbrew właściciela działki.

§ 6 Eventy


§ 6.1 Jeżeli administracja zezwoli, może pojawić się event. Eventy mogą być z góry zapowiedziane lub nie.

§ 6.2 Podczas eventu należy wykonywać polecenia administracji.

§ 6.3 Za nie wykonywanie poleceń można zostać wykluczonym z eventu.

§ 6.4 Event „sponsorowany” może przeprowadzić osoba od moderatora wzwyż lub osoba do tego powołana.

§ 6.5 Za event sponsorowany uważa się taki którego nagrody funduje administracja (działki, itemy, rangi etc.).

§ 7 Postanowienia Końcowe


§ 7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2019r.

§ 7.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany, korekty regulaminu w każdym momencie i bez poinformowania o tym użytkowników.
Polityka Prywatności - KLIK

Regulamin sklepu - KLIK

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2020 17:14