Regulamin sklepu

PlanetaMC.pl

16 listopada 2020r.

§1 Postanowienia ogólne

§1.1 Korzystanie z serwera Discord jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania serwera Discord PlanetaMC.pl.

§1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

§1.4 Zabronione jest kopiowanie wszelkich rzeczy stworzonych na potrzeby serwera.

§2 Administracja

§2.1 Właścicielem serwera jest CrazyWorldPL.

§2.2 Za „administratora” uważa się osobę, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji lub została powołana przez właściciela serwera.

§2.3 Właściciel ma prawo do odebrania rangi użytkownikowi bez podania powodu.

§2.4 Decyzja właściciela jest niepodważalna.

§2.5 Administracja ma prawo wyrzucić lub zbanować użytkownika na serwerze, jeżeli użytkownik będzie działał na szkodę serwera, inaczej niż napisano w regulaminie.

§2.6 Administrator jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków na serwerze i być na bieżąco z  regulaminem panującym na nim.

§2.7 Administrator musi znać regulamin i go przestrzegać. Powinien świecić przykładem, być osobą: kulturalną, pomocną, opanowaną, zrównoważoną, obiektywną w podejmowanych działaniach.

§2.8 Zadaniem administracji jest czuwanie nad bezpieczeństwem graczy i dbanie o utrzymanie poziomu serwera.

§2.9 Administrator jest zobowiązany do podania jasnego i konkretnego powodu podczas nadawania kary na użytkownika.

§2.10 Administrator nie jest wróżką – nie musi spełniać zachcianek graczy.

§3 Rangi

§3.1 Użytkownik domyślnie wchodząc na serwer nie posiada żadnych rang.

§3.2 Użytkownik ma możliwość dokonania bezpłatnej weryfikacji na kanale "#(👨)ʀᴇᴊᴇꜱᴛʀᴀᴄᴊᴀ", wtedy otrzyma rangę Gracz.

§3.3 Użytkownik ma prawo do nadania sobie rang „4fun” na kanale "#(🎮)ʀᴀɴɢɪ-4ꜰᴜɴ".

§3.4 W przypadku naruszenia regulaminu użytkownik może utracić dostęp do swoich rang oraz uprawnień.

§4 Ogólne zasady serwera Discord

§4.1 Użytkownik zobowiązany jest korzystać z serwera zgodnie z ToS Discorda.

§4.2 Weryfikacja na serwerze jest i będzie bezpłatna.

§4.3 Każdy kto widzi osobę łamiącą regulamin ma obowiązek zgłosić to administracji.

§4.4 Zabrania się tworzenia multikont, w tym też mających na celu ominięcie kary nadanej na serwerze.

§4.5 Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.

§4.6 Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji może skutkować karą.

§4.7 Zakazane jest reklamowanie innych serwerów przez użytkowników.

§4.8 Zakazane są próby: wyłudzenia informacji, włamania na konto, oraz wszelkie inne metody wyłudzania własności.

§4.9 Spiskowanie i szerzenie nienawiści wobec użytkowników, serwera lub kogokolwiek innego karzemy ostrzeżeniem, w najgorszym przypadku blokadą konta.

§4.10 Wskazane jest stosowanie się do właściwych zasad samozachowawczych, oraz wykazywanie się odpowiednią kulturą osobistą.

§4.11 Zabrania się stosowania wulgarnych, obraźliwych, promujących inne strony/serwery nicków.

§4.12 Celowe wykorzystywanie błędów karane jest tymczasową lub permanentną blokadą w zależności od wielkości problemu. Wynagradzamy za przydatne w tym temacie informacje.

§4.13 Negatywne opinie o serwerze powinny być pisane we własnej osobie, powinny być również poprzedzone argumentami. Będziemy wdzięczni za wysłanie takiej opinii do nas – pomoże to nam w rozwoju serwera.

§4.14 W razie jakichkolwiek problemów gracz ma prawo zgłosić się o pomoc do administracji. W przypadku użycia wulgaryzmów bądź pisania nic nie wnoszących próśb (spamu) administracja ma prawo zignorować wiadomość.

§4.15 Każdy użytkownik, niezależnie od posiadanej rangi, jest równy innym. Nie powinien się wywyższać, podszywać pod administrację czy też wykorzystywać ewentualnych koneksji w administracji.

§4.16 Każdy administrator, bądź osoba z inną rangą mająca możliwość nadania kar, ma prawo do ukarania każdego gracza, który postępuje wbrew założeniom serwera. Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości.

§4.17 Zabrania się upubliczniania danych osobowych bez zgody użytkownika.

§4.18 Zabrania się szerzenia wiadomości propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

§5 Kanały tekstowe

§5.1 Na kanałach tekstowych zabrania się:

§5.1.1 Floodowania

§5.1.2 Omijania cenzury

§5.1.3 Spamowania

§5.1.4 Stosowania wulgaryzmów

§5.1.5 Żebrania

§5.1.6 Podrabiania wiadomości

§5.1.7 Prowokowania

§5.1.8 Wysyłania wiadomości zawierających tzw. „screamery”.

§6 Kanały głosowe

§6.1 Na kanałach głosowych zabrania się:

§6.1.1 Obrażania użytkowników

§6.1.2 Robienia przesterów/Zakłócania rozmów poprzez nadmierny krzyk.

§7 Postanowienia końcowe

§7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020r.