Regulamin serwera Discord

PlanetaMC.pl

04 lipca 2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 1.1 Korzystanie z serwera Discord jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 1.2 Niniejszy regulamin określa zasady działania serwera Discord PlanetaMC.pl.

§ 1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

§ 1.4 Zabronione jest kopiowanie wszelkich rzeczy stworzonych na potrzeby serwera.

§ 2 Administracja

§ 2.1 Właścicielem serwera jest CrazyWorldPL.

§ 2.2 Za „administratora” uważa się osobę, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji lub została powołana przez właściciela serwera.

§ 2.3 Właściciel ma prawo do odebrania rangi użytkownikowi bez podania powodu.

§ 2.4 Decyzja właściciela jest niepodważalna.

§ 2.5 Administracja ma prawo wyrzucić lub zbanować użytkownika na serwerze, jeżeli użytkownik będzie działał na szkodę serwera, inaczej niż napisano w regulaminie.

§ 2.6 Administrator jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków na serwerze i być na bieżąco z regulaminem panującym na nim.

§ 2.7 Administrator musi znać regulamin i go przestrzegać. Powinien świecić przykładem, być osobą: kulturalną, pomocną, opanowaną, zrównoważoną, obiektywną w podejmowanych działaniach.

§ 2.8 Zadaniem administracji jest czuwanie nad bezpieczeństwem innych użytkowników i dbanie o utrzymanie poziomu serwera.

§ 2.9 Administrator jest zobowiązany do podania jasnego i konkretnego powodu podczas nadawania kary na użytkownika.

§ 2.10 Administrator nie jest wróżką – nie musi spełniać zachcianek użytkownika.

§ 3 Rangi

§ 3.1 Użytkownik wchodząc na serwer nie posiada żadnych rang.

§ 3.2 Użytkownik ma możliwość dokonania bezpłatnego powiązania konta Minecraft na kanale "#(👨)ʀᴇᴊᴇꜱᴛʀᴀᴄᴊᴀ", wtedy otrzyma rangę Gracz.

§ 3.3 Otrzymanie rangi “Gracz” jest zapisywane i w przypadku wyjścia i ponownego wejścia na serwer, użytkownik otrzyma rangę automatycznie do momentu ręcznego usunięcia powiązania z kontem Minecraft.

§ 3.3 Użytkownik ma prawo do odebrania bezpłatnych rang „4fun” na kanale "#(🎮)ʀᴀɴɢɪ-4ꜰᴜɴ".

§ 3.4 W przypadku naruszenia regulaminu użytkownik może utracić dostęp do swoich rang oraz uprawnień.

§ 4 Ogólne zasady serwera Discord

§ 4.1 Użytkownik zobowiązany jest korzystać z serwera zgodnie z ToS Discorda.

§ 4.2 Weryfikacja na serwerze jest i będzie bezpłatna.

§ 4.3 Każdy kto widzi osobę łamiącą regulamin ma obowiązek zgłosić to administracji.

§ 4.4 Zabrania się tworzenia multikont, w tym również mających na celu ominięcie kary nadanej na serwerze.

§ 4.5 Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.

§ 4.6 Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji może skutkować karą.

§ 4.7 Zabrania się reklamowania innych serwisów przez użytkowników.

§ 4.8 Zabrania się prób wyłudzenia informacji, włamania na konto oraz wszelkich innych metod wyłudzania własności.

§ 4.9 Zabrania się spiskowania i szerzenia nienawiści wobec użytkowników, serwera lub kogokolwiek innego.

§ 4.10 Wskazane jest stosowanie się do właściwych zasad samozachowawczych oraz wykazywanie się odpowiednią kulturą osobistą.

§ 4.11 Zabrania się stosowania wulgarnych, obraźliwych, promujących inne serwisy nicków.

§ 4.12 Zabrania się celowego wpływania na działanie i wydajność serwera i wykorzystywania błędów. Wynagradzamy za przydatne w tym temacie informacje.

§ 4.13 Negatywne opinie o serwerze powinny być pisane we własnej osobie, powinny być również poprzedzone argumentami. Będziemy wdzięczni za wysłanie takiej opinii do nas – pomoże to nam w rozwoju serwera.

§ 4.14 W razie jakichkolwiek problemów gracz ma prawo zgłosić się o pomoc do administracji. W przypadku użycia wulgaryzmów bądź pisania nic niewnoszących próśb (spamu) administracja ma prawo zignorować wiadomość.

§ 4.15 Zabrania się wywyższania i dyskryminowania innych osób. Każdy, niezależnie od posiadanej rangi, wyznawanej religii, płci, jest równy innym.

§ 4.16 Każdy administrator bądź osoba z inną rangą mająca możliwość nadania kar, ma prawo do ukarania każdego gracza, który postępuje wbrew założeniom serwera. Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości.

§ 4.17 Zabrania się upubliczniania danych osobowych bez zgody użytkownika.

§ 4.18 Zabrania się szerzenia wiadomości propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

§ 5 Kanały tekstowe

§ 5.1 Na kanałach tekstowych zabrania się:

§ 5.1.1 Floodowania

§ 5.1.2 Omijania cenzury

§ 5.1.3 Spamowania

§ 5.1.4 Stosowania wulgaryzmów

§ 5.1.5 Żebrania

§ 5.1.6 Podrabiania wiadomości

§ 5.1.7 Prowokowania

§ 5.1.8 Wysyłania wiadomości zawierających tzw. „screamery”.

§ 6 Kanały głosowe

§ 6.1 Na kanałach głosowych zabrania się:

§ 6.1.1 Obrażania użytkowników

§ 6.1.2 Robienia przesterów/Zakłócania rozmów poprzez nadmierny krzyk.

§ 7 Postanowienia końcowe

§ 7.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2021r..