Blog

Minecraft - Creative

Aktualizacja Creative 2.1

Opublikowane przez CrazyWorldPL, 2019-11-19 18:23:34

Aktualizacja trybu Creative ver. 2.1 [19.11.2019]

  • Dodanie aliasów do działek /nowa (tworzy działkę) /dom (/dom, /dom [nick], /dom \[nick] [nr działki]) /dodaj [nick] (trust).
  • Uruchomienie sklepu serwerowego.
  • Dodanie aliasów do menu głów /głowy /główki.
  • Edycja kolorów chatu.
  • Wgranie spolszczeń z poprzedniej edycji do /tv i /wv.