Aktualizacja Creative 2.4

Minecraft - Creative

Aktualizacja Creative 2.4

Aktualizacja trybu Creative ver. 2.4 [24.12.2019]

  • Dodanie możliwości siadania na schodkach, płytkach i dywanach.
  • Dodanie komendy /siadanie, która umożliwia włączenie i wyłączenie możliwości siadania.