Aktualizacja Creative 2.4.2

Minecraft - Creative

Aktualizacja Creative 2.4.2

Aktualizacja trybu Creative ver. 2.4.2 [09.02.2020]

  • Dodanie komendy /lobby, która przenosi nas na lobby wyboru serwerów.